Opstellingen

Aan je eigen 'ellende' werken (en verwerken), is het mooiste cadeau dat je aan je kinderen kan geven.

Wat is een opstelling?


 • Een opstelling is een hele mooie en bijzondere methode die, zonder veel woorden, laat zien welke plek je in een bepaald systeem of tov een thema inneemt en die zicht- en voelbaar maakt wat er in jouw systeem speelt.
 • Opstellingen helpen om (verborgen) verbanden te zien.
 • Opstellingen geven je inzicht over bepaalde keuzes die je wil maken.
 • Opstellingen schenken je een nieuw, verruimd bewustzijn rond bepaalde thema's.
 • Het is een manier om onzichtbare, hinderlijke patronen naar de oppervlakte te brengen.
 • Met een opstelling krijg je op een diepere laag helderheid en richting.
 • Een opstelling is een liefdevolle en effectieve methode om antwoord te krijgen op een concrete vraag of op een thema dat je bezig houdt. 


Je kan geen boek lezen over opstellingen om te weten wat een opstelling is. Je moet het ervaren. Piano spelen leer je ook niet door er enkel een boek over te lezen. Je moet je vingers over de toetsen laten glijden en de muziek horen...


Wat is een systeem?


Een systeem kan je vergelijken met een (spinnen)web: als je aan één van de draadjes trekt, beweegt het hele web mee. Zo ook in familie-, relatie-, lichaams-, organisatie- of andere systemen: als er iets verandert, verandert er ook iets op andere plaatsen. Steeds  is er invloed en verandering. Dit (onbewuste) proces kan met een opstelling zichtbaar gemaakt worden. 


Hoe verloopt een opstelling concreet?


Een opstelling kan in groep of individueel. Ikzelf maak gebruik van individuele opstellingen, zowel live als online. In een 1-op-1 sessie gaan we samen met jouw vraag aan de slag en onderzoeken we wat er op een diepere laag speelt.


 • Je hebt een vraag of verlangen/wens of een onderwerp waarrond je wil werken.
 • Je vraag of verlangen is steeds het uitgangspunt, de focus, de schijnwerper die we op een thema zetten om meer inzicht te krijgen.
 • We verkennen eerst de vraag, want soms ligt er nog een vraag onder de vraag
 • Daarna bepaal ik - samen met jou - de elementen die je wil verkennen, omtrent deze vraag.
 • Ik werk met A4-blaadjes of post-its als vloerankers (= papieren die je op de grond legt).
 • Je schrijft per blad of post-it de naam van een persoon of element en je duidt de kijkrichting aan op het blad.
 • Je legt deze blaadjes één voor één in de ruimte, zoals jij vindt dat ze zich tov mekaar verhouden.
 • Daarna ga je zelf staan op één van de blaadjes waardoor je kan ervaren wat er zich op dat moment afspeelt. Ik begeleid je hierbij en stel vragen en geef feedback.
 • Soms vind je dat een blad op een andere plaats wil liggen, of vind je dat je iets zou willen zeggen tegen één van de elementen. Ook daarin begeleid ik je stap voor stap.  


Resultaat van een opstelling.


Een opstelling gebeurt niet met de bedoeling dat er een bepaald resultaat wordt behaald. Het enige wat als 'resultaat' kan verwacht worden, is een inzicht. Vaak werken opstellingen nog langere tijd door nadien, waardoor er méér gebeurt dan enkel het 'inzicht' verkrijgen: ook de perceptie op de situatie verandert

Kortom, met een opstelling:


 • krijg je inzicht in je situatie
 • krijg je antwoord op jouw vragen
 • werk je aan heling en transformatie van jouw situatie
 • krijg je verlichting omdat je geen lasten van iemand anders meer draagt
 • krijg je inzicht in de plek die je inneemt in een bepaald systeem
 • krijg je heling op zielsniveau
 • leer je beter omgaan met jouw situatie


Voor wie is een opstelling?


Voor iedereen, die een (terugkerend) thema, probleem of vraag heeft en daarin een volgende stap wil zetten. Het kunnen vragen zijn die te maken hebben met jezelf, met je gezin of andere relaties, met je werk of je gezondheid, met een bepaald thema.

Een opstelling is voor iedereen toegankelijk. Ook als je nog geen ervaring hebt met opstellingen.

Het vraagt wel de bereidheid en moed om op een dieper niveau naar jezelf te durven kijken.


Soorten opstellingen


Er zijn

 • familieopstellingen
 • organisatie- of businessopstellingen
 • loopbaanopstellingen
 • themaopstellingen
 • keuzeopstellingen
 • traumaopstellingen,...


Je kan diverse thema's opstellen: rond je familieleden, je gezondheid, je bedrijf, je manager, je nieuwe baan, oude baan of droombaan, keuzes die je wil maken, bepaalde thema's die spelen... het maakt niet uit, we kunnen (bijna) alles opstellen.


Zijn online opstellingen even 'goed' en even werkzaam als live opstellingen?


Ja :-)

Integendeel!! We zijn heel erg gefocust. Doordat ik enkel jouw lichaamstaal via een klein schermpje heb, ben ik 'verplicht' om heel goed te observeren en mij in te tunen op jou en jouw gevoel. Ook jij bent hierdoor meer gefocust omdat je mij moet verwoorden wat er zich van binnen in jou afspeelt.


Een eenmalige opstelling of als onderdeel in een traject?

 

Het werken met een opstelling kan eenmalig, maar kan ook als een onderdeel van een traject. 

Echter, eens je een opstelling hebt 'geproefd', wil je vaak méér om bepaalde dingen 'uit te pluizen', bepaalde thema's te exploreren of helderheid en inzicht te krijgen in bepaalde levensvraagstukken.


Mogelijke vragen of onderwerpen voor een opstelling:


 • Hoe vind ik meer rust in mezelf?
 • Ik kan er niet toe komen om beslissingen te nemen.
 • Ik vind het lastig om keuzes te maken.
 • Ik heb een samengesteld gezin en er zijn steeds problemen.
 • Hoe komt het dat ik steeds weer tegen dezelfde problemen aanloop?
 • Wat is er voor nodig om helemaal in mijn kracht te gaan staan?
 •  Ik voel me vaak moe en ik weet niet waarom.
 • Waarom maak ik mij steeds kleiner dan nodig?
 • Ik heb moeite met autoritaire of dominante mensen.
 • Sommige mensen kunnen me zo kwaad krijgen, hoe kan dat?
 • Ik voel me vaak angstig en ik weet niet waarom.
 • Waarom wil ik steeds weg als het te lastig wordt?
 • Hoe krijg ik beter contact met mijn kinderen, broer, zus of ouders,...?
 • Soms lijkt het wel of ik nooit iets goed doe. Hoe komt dat?
 • Ik heb moeite mijn plek te nemen in relaties of op mijn werk.
 • Ik kan me soms zo schamen en ik weet niet waarvoor.
 • Van mijn partner/familie krijg ik niet de waardering die ik graag wil voelen. Wat kan ik daaraan veranderen?
 • Hoe komt het dat ik mij steeds zo verantwoordelijk voel?
 • Ik vind het moeilijk om nee te zeggen. Hoe kan ik dat veranderen?
 • Ik voel me eenzaam ook al heb ik familie en vrienden om me heen.
 • Ik voel me eigenlijk nergens thuis.
 • Ik voel me onzeker en ik zou graag meer zelfvertrouwen willen hebben.
 • Wat houdt mij tegen om mijn eigen leven vorm te geven?
 • Ik wil graag meer vanuit mijn hart leven. Hoe verbind ik hoofd, hart en buik?
 • Ik loop als manager steeds tegen dezelfde problemen aan in mijn team. Wat speelt er?
 • Er sluimeren conflicten op mijn werk, maar ze lijken ongrijpbaar, wat zit hier achter, wat maakt de samenwerking moeizaam?
 • Er is een onverklaarbaar groot ziekteverzuim of verloop binnen mijn organisatie. Hoe kan dat?
 • Doelen worden steeds niet bereikt en projecten falen.
 • Hoe weet ik wat mijn droomjob is?
 • Gebrek aan daadkracht of onduidelijkheid in leiderschap.
 • Meer inzicht in mijn rol op mijn werk: als leidinggevende, manager, als coach, als... of inzicht in de rollen van een team onderling.
 • Wat zorgt ervoor dat een bepaalde cultuur binnen een organisatie nauwelijks te doorbreken lijkt?
 • Hoe komt het dat het ene team floreert en het andere nauwelijks in beweging is te krijgen?
 • Welke keuze moeten we maken, waarop zouden we ons kunnen focussen, wat maakt het individu/team/produkt het meest krachtig?
 • Ik heb een nieuwe dienst, product of strategie ontwikkeld en wat is er nodig om dit ‘in de markt te zetten’?
 • Wat zijn de effecten van een verandering op de mensen, de organisatie of op de klanten?
 • Ik vind het lastig om zichtbaar te zijn of mijn plek in te nemen op het werk?
 • Ik word niet serieus genomen.
 • Welke plek in de organisatie past bij mij?
 • Ben ik wel geschikt voor dit werk?
 • Ik twijfel over wat ik echt wil, ik wil wat anders maar kan de organisatie niet in de steek laten of ik durf het onbekende niet aan.
 • Het is nooit goed genoeg. Wat kan ik hieraan veranderen?
 • Ik neem te veel verantwoordelijkheid.
 • Welke functie past beter bij mij?
 • Op mijn werk word ik onvoldoende gewaardeerd.
 • Ik doe mijn best maar het wil gewoon niet lukken, wat heb ik nodig?
 • Hoe ga ik om met mijn burn-out?
 • Wat wil mijn ziekte of beperking mij duidelijk maken?
 • Hoe kan ik gelukkig zijn met mijn gezin?
 • Ik voel mij eenzaam nu mijn partner is overleden.
 • Hoe moet het nu verder na mijn scheiding? Ik ben zo kwaad. Hoe kan die kwaadheid ooit weg gaan?
 • De lijst is eindeloos...
Meer inspiratie...

MEER ZELFVERTROUWEN, ZELFACCEPTATIE EN ZELFLIEFDE

Accepteer je fouten, waardeer je lichaam. Accepteer de mening van andere mensen, zonder jezelf te verloochenen. LEES MEER...

MEDITATIE

Meditatie kent zoveel vormen als er mensen zijn. Iedereen mediteert op zijn manier of kan meditatie op zijn eigen manier ervaren. LEES MEER...

DANKBAARHEID

Dankbaarheid is 'sterker' dan positief in het leven staan. Dankbaarheid is een levensfilosofie die je op een heel andere manier in het leven laat staan. Er ontstaat een hele wetenschappelijke beweging rond dankbaarheid. LEES MEER...

WEES EEN MAGNEET VOOR EEN GEWELDIG LEVEN

Wat zeggen mensen over deze opstellingen?Bijzonder om vanuit het standpunt van de ander te durven kijken/voelen. En ook bijzonder om de energie te kunnen ervaren die er is tijdens een opstelling. Op deze manier kan ik ook meer begrip opbrengen voor de mening van de ander.

Ik ben zo blij dat ik de stap heb gezet en was aangenaam verrast om een online opstelling mee te maken. We deden dit via Zoom. Ik werkte met papieren op de grond, waarop ik iets schreef en dan moest gaan op staan. Dominieke stelde allerlei vragen en ik voelde... Prachtig.
Het was een boeiende, impactvolle meeting waarbij er een onverwachte vraag naar boven dreef. Na de opstelling had ik mooie, waardevolle inzichten. Dominieke heeft mij echt goed begeleid, want ik wist niet wat ik moest verwachten.